cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Nenochii
Beginner Level 2

User Statistics

  • 1 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

تظهر عندي هذه العلامة في كل مرة أشبك فيها السماعات، بالرغم من إني جففت المنفذ ونظفته، وجففت السماعاتأما الشاحن يشبك ويشتغل تمام عادي!