cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
ERNd
Beginner Level 2

User Statistics

  • 4 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

Telefon kendi kendine kapanıyor ve gezinirken donma meydana geliyor ne yapılması gerekiyor garantiye yollanmalımı?