cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
cloudchaser
Beginner Level 2

User Statistics

  • 3 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

A51 modelinde kamera ayarlarından otomatik hdr ve görsel zekayı kapattığım halde , ön ve arka kamerdan fotoğraf çekince hdr uyguluyor.