cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Nassef6
Active Level 6

User Statistics

  • 100 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

فقد ميزة تبديل الشبكة التلقائي من واي فاي الى البيانت الهاتف يعني من اتروح الشبكه من الواي فاي ايبدل،، الكامره صارت غير منتضمه،، التدوير من اتشغله وتطلع من اللعبه يبقى على نفس الجههة