cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Naseef1s
Active Level 7

User Statistics

  • 152 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

فقد ميزة تبديل الشبكة التلقائي من واي فاي الى البيانت الهاتف يعني من اتروح الشبكه من الواي فاي ايبدل،، الكامره صارت غير منتضمه،، التدوير من اتشغله وتطلع من اللعبه يبقى على نفس الجههة