cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Ahmed311
Active Level 1

User Statistics

  • 1 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

يجماعه الجهاز في سنه لاج كده بتحصل محدش يعرف ده سببه ايه جهاز نوت ٢٠ الترا 
هو التحديث الجديد هينزل للنوت!
بكام الشاشه لنوت ٢٠ الترا وبتكون اصليه ولا لا