cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Yaniv_Brad
Active Level 4

User Statistics

  • 103 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

שמתי לב למשהו שלא היה פעם, וזה שנכנסים לאפליקציה האייקון שלה נטען יותר זמן מעבר למה שהיה, ראיתי שלעוד מישהו זה קרה, והאינטרט שלי בסדר וגם הקליטה
רציתי לברר משהו ששמתי לב,בגלריה שאתם עומדים על תמונה, יש לב בצד ימין לשים במועדפים. לחצתי עליו והורדתי לפי בחירת התמונה שלי, ושמתי לב שסימון לב לא יורד או בסוג של דיילאי או פשוט לא יורד למרות שמתבצעת לחיצה, בפעם השנייה שאני לחוץ הסימון של הלב יורד. מ...
מישהו שם לב שאחרי העדכון הנעילת פנים ברגע שהיא נפתחת אז רק בהחלקה אפשר לפתוח את המסך, ולא אוטמוטי כמו שהיה לפני?
רציתי לשאול לאחר שהופיע הסימול ללחות בשקטע טעינה, והוא נעלם, יש חשש למשהו? יש חשש להישארות נוזליםאו במידה ונעלם אני יודע שאין כלום?
מישהו יודע מה הכוונה?אין לי כרטיס סים במגש 2 יש לי רק אחד.וגם הוצאתי והכנסתי את הכרטיס במחדש