cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Zaid97
Beginner Level 3

User Statistics

  • 3 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

مرحبا كان الرام عندي ما يتعدى ال ال ٤ بعد التحديث صار يوصل ٥ و نص مع العلم نفس الاستخدام و التلفون صار بطيء حدا عندو حل للمشكلة ؟