shay7
Active Level 1

User Statistics

  • 7 Likes
  • 1 Solutions

User Activity

לא ניתן להשאיר שום אפליקציה במצב של השאר במצב פתוח כדי לאפשר הפעלה מהירה, במכשירים אחרים של סמסונג זה נקרא נעל יישום זה.למישהו כאן יש את המכשיר הזה ויכול לבדוק לי אם הבעיה גם אצלורק אציין שבעבר זה כן עבד לי במכשיר זה
Followers