cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
A7MD1B
Beginner Level 3

User Statistics

  • 4 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

لوحة مفاتيح جوجل( Gboard) بها مشكله بخصوص الترجمه عندما اترجم في المحادثه من عربي الى انجليزي او العكس لا تترجم وتتاخر