cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
OMECTION
Active Level 2

User Statistics

  • 32 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

             
Touchwizden Experiencea, Experiencetan One Ui a geçiş gibi bir simge değişikliği istiyorum kaç yıldır aynı bıktık. Sırf bu yüzden farklı bir ara yüzü olan Miui kullanmak istiyorum. Samsung duy sesimizi!
What is the cause of this blur problem on A33 5G