cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Osmaann
Beginner Level 2

User Statistics

  • 5 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

Whatsapptan bir mesaj geldiğinde, önce mesaj sesi sonra grup/kişi ismini okuyor. Mesela "ring ring / Samsung"  Bunu nasıl kaldırabilirim?