דירוג המשתמשים המובילים לפי כמות פתרונות

משתמשים עם כמות הפתרונות המקובלים הגבוה ביותר ב-‘Israel’
אין משתמשים להציג.