cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Community Activity

Filter
Filter:
Posted by      in  Tabletler

Tabletimin şarjı geceden sabaha azalıyor ya da iki üç saat hiç kullanmasam baktığımda şarjı düşmüş oluyor. Bataryasını kontrol ettim iyi durumda... View Post