cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Community Activity

Filter
Filter:
Posted by      in  Tabletler

Küçük Bir hata var. RİR modunda gölgelerde hata var. Hareket edince düzeltirken durduğu zaman hata oluyor. Zoru başardılar ama kolayı unuttular.Spen... View Post