cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Community Activity

Filter
Filter:
Posted by      in  Samsung Members

Kamera uygulamasının bozuk olduğunu düşünüyorum çektiğim fotolarda kontrast yüksek ve koyu gösteriyor aydınlık alanları bile.Snapchatten çekiyorum... View Post