cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Original topic:

Google sistem güncellemesi başlamıştır

(Topic created on: 09-08-2023 05:19 PM)
200 Views
XdaDevelopers
Expert Level 3
Options
Samsung Members

Güncellemeler bölgelere ve modeller arasında değişmektedir kademeli olarak gönderilmeye başladı

1 Comment
Samsung Members
S23 ultraya daha gelmedi