cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Original topic:

Cihazın bilgisayara bağlanma sorunu

(Topic created on: 06-28-2021 01:42 PM)
RecepF
Expert Level 5
Options
Samsung Members

Kullandığınız USB kablosunun cihazınız ile uyumlu olduğundan emin olun.

Bilgisayarınızda doğru sürücünün yüklenmiş ve güncellenmiş olduğundan emin olun. 

0 Comments