cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Community Activity

Filter
Filter:
Posted by      in  Giyilebilir Cihazlar

Cihaz kulagimda duruyor birseyler izliyorum birden ses gidiyor 5-10 saniye yok kesiliyor üsten bakiyorum bağlı Bluetooth a ama ses kesiliyor masanin... View Post