cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Community Activity

Filter
Filter:
Posted by      in  Giyilebilir Cihazlar

Ekran uyandırma ve aod özelliklerini manuel olarak saat aralığı seçekilim artık ne kadar zor olabilir bu?Ayrıca bugün telefon gibi çat diye dondu saat... View Post