cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Community Activity

Filter
Filter:
Posted by      in  Giyilebilir Cihazlar

Arkadaşlar sol kulaklık çalışmıyor. Daha önce de aynısı oldu. Servis 2 kulaklığı da değişmişti ama kutu değişmedi. Şimdi de aynı sorun var. Sol... View Post