cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Original topic:

Samsung gear frontier s3 güncellemesi

(Topic created on: 08-20-2022 01:01 PM)
75 Views
hadiddemir
Active Level 5
Options
Giyilebilir Cihazlar

Saatin güncelleme yapabilmesi için depolama kapasitesi yeterli olması lazım müzik ve fotolar depolama alanını doldurmuş ise silinmesi lazım 

1 Comment
Giyilebilir Cihazlar
Eee