Original topic:

Z flip 5 render

(Topic created on: 02-22-2023 02:13 PM)
249 Views
Kfeer
Expert Level 3
Options
Galaxy Z
לפי המדליף שכמעט לעולם לא טועה בחיזוייו, המסך בגב המכשיר המתקפל עשוי לגדול ובהרבה, לרמה שעדשות המצלמה האחורית שלו יהיו בחור כמו במסך הקדמי אליו אנחנו רגילים כבר כמה שנים. דבר שיעשה את המסך החיצוני הרבה יותר שימושי מקודם לכן

image16 Comments
APhoto4u
Expert Level 5
Galaxy Z
שדרוג משמעותי!
נדביב
Active Level 4
Galaxy Z
אם זה יקרה, זה יהיה מעניין איך יראו המגנים של הטלפונים האלה? הרי אם יש מסך בשני, הצדדים אז איפה יהיה הכייס?
Ofernicus
Active Level 9
Galaxy Z
יהיה קייס מתקפל 😎
Nivnaor32
Expert Level 5
Galaxy Z
מגניב!
Ofernicus
Active Level 9
Galaxy Z
נראה מגניב ביותר 😃
oriyakov
Expert Level 5
Galaxy Z
נראה כמו ההדלפה של הoppo
Kfeer
Expert Level 3
Galaxy Z
של אופו כבר לא בגדר הדלפה אלא קיים אל המסך בו קטן יותר וצר יותר1677092889216_1677092889205_0.png
0 Likes