cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Community Activity

Filter
Filter:
Posted by      in  Galaxy S

1 sene s22 kullandım 8gb ram. Şimdi s22 ultra aldım 12gb ram.Eski cihazımdaki Aynı uygulamalar yenide yüklü yüklü ve aynı uygulamalar derin uykuda ve... View Post