cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Community Activity

Filter
Filter:
Posted by      in  Galaxy S

Arkadaşlar biraz önce şarj kablomun ucunun yamulduğunu farkettim mediamarktan aldım şarj cihazını sizce değişim yaparlarmı telefona girmiyor  View Post