cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Community Activity

Filter
Filter:
Posted by      in  Galaxy S

Arkadaşlar tablet nasıl memnunmusunuz şarjı nasıl gidiyor kaç dk da şarj oluyor (bende 25w lık adapröe var 45w ı almam lazım olurmu)Isınma oluyormu... View Post

Posted by      in  Galaxy S

Telefonum S21 Fe CPU Z uygulamasından baktığım da Thermal Sensor 60.4 Dereceyi gördü normal bir şey mi telefon ele alınmaz durumda  View Post