cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Community Activity

Filter
Filter:
Posted by      in  Galaxy S

Ben de ekran süresi paylaşmak istiyorum.değerli zamanınızı ayırıp değerlendirirseniz mutlu olurum. Dün gece 00.00 da 100 de yüzle başladım.cihazımn1... View Post