cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Community Activity

Filter
Filter:
Posted by      in  Galaxy S

S22 kullananlar sizde de öyle mi soruyorum yoksa bende mi anormal çıkıyor ses. Kendiniz de sallayıp bir bakar mısınız sese. Zaten çok fazla sarsintili... View Post

Aykut-video-1702213486457
Posted by      in  Galaxy S

S23 50 Mp kamera ile çektiğim olduğundan çok farklı çıkıyor ve kalite optimizasyonunu kapatmama rağmen görüntüler sarımtırak çıkıyor renkleri doğru... View Post