cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Community Activity

Filter
Filter:
Posted by      in  Galaxy S

S23 kullanıyorum. 3 ay oldu bu telefonu alalı. Az ekran süresi aldığım için pil değişimi istedim. 3 gün önce pil değişimi yapıldı. Değişen bir şey... View Post