cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Community Activity

Filter
Filter:
Posted by      in  Galaxy S

Yeni telefonuma bilgilerimi aktarmaya çalışıyorum fakat kaç kere denesem de %2ye geldiğinde takılıyor ve "İnternet verileri yedekleniyor."... View Post