cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Community Activity

Filter
Filter:
Posted by      in  Galaxy S

Beyler geekbenhc testi yapayım.dedim sonuçlar böyle çıktı ama average puandan düşük çıktı nedeni nedir cihazım zarar gördüğünden yada cihazimin... View Post