cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Community Activity

Filter
Filter:
Posted by      in  Galaxy S

Yakın zamanda almayı düşünüyorum ama bazı kişiler kumlanma veya ısınma gibi sorunları varken başka kişiler de bu sorunların çözüldüğünü söylüyor. S24... View Post