cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Community Activity

Filter
Filter:
Posted by      in  Galaxy S

Galerideki fotoğrafları şebeke İnterneti ile yedekliyor sanırım. Sadece WiFi üzerinden yedeklemesini nasıl sağlayabilirim View Post