cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Original topic:

Samsung Türkiye ve Global CEO ile yazışmalar. Cevaplarını burada yayınlayacağım

(Topic created on: 01-14-2022 01:43 PM)
HeManTheHellios
Expert Level 2
Options
Galaxy SMerhaba,

Öncelikle Samsung’un müşterilerine sağlamış olduğu geniş ve kaliteli ürün ve hizmetlerinden mutlu olduğumu, mobil ürünlerden, ev cihazlarına, Smart Home sistemlerinden, iş çözümlerine kadar birçok alanda Samsung kullandığımı ve Samsung eko sisteminden faydalandığımı belirtmek ve Samsung gurubunu şahsınızda tebrik etmek isterim. Teşekkürler Samsung.

Benim gibi bir çok Samsung kullanıcısının da net bir şekilde rahatsızlık duyduğu (bir çok kaynaktan, forumlarda vb. Sosyal ortamlardan teyit edilmiştir), Samsung Mobile Telefonları ile ilgili güncelleme süreçlerinin, Samsung Destek birimlerine (Türkiye ve Korea) göre, CSC yazılım paketi geliştirmeleri sebebiyle her ülke için farklı takvimlerde gerçekleştirilmesi, kullanıcılara sunulması konusunda, Samsung’un bu kapsamdaki stratejisi ve sebepleri hakkında gerçekçi, politik olmayan bilgilendirme ve güncelleme süreçlerini iyileştirme/düzeltme planlarınızı sizden öğrenmeyi talep ediyorum.

1. Türkiye genellikle tüm güncelleme / dağıtım takviminde en sonda yer almaktadır. Bu süreç minimum 2 aydan başlamak üzere daha uzun da olabilmektir. Önemli şirketler güncelleme dağıtımlarını globalde aynı anda sunarken, Samsung kullanıcıları kendilerine sunulan geniş bir takvim aralığında ( örneğin Aralık-Ocak) hangi gün güncelleme geleceği ile ilgili bahisler oynama seviyesine geldiler. Türkiye deki kullanıcılar güncellemeleri en son alan kullanıcılar oluyor. Bu durum sizce dünyanın her köşesinden haberi olan kullanıcılara apaçık bir haksızlık ya da geride kalmışlık ve değersizlik hissiyatı vermiyor mu? Bence Samsung’u çok acemi ve amatör gösteriyor. Sizin bu konudaki görüşleriniz nedir?

2. Yukarıdaki bu güncelleme takvimi politikası devam ettiğini, değişmediğini varsayacak olursak, Türkiye neden geç güncelleme almaktadır. Türkiye deki GSM operatörlerinin, Samsung tarafından talep edilen onay, cevap, geliştirme, talep veya müdahalelerin de gecikmeler bu sürece etki ediyor mu? Etki ediyorsa siz GSM operatörlerinin bu konuda hızlanması için aksiyon alıyor musunuz? Aynı operatörler Apple firmasının güncelleme süreç onaylarında da gecikiyorlar mı?

3. Türkiye deki Samsung mobil cihaz veya kullanıcıları sayısı segment bazında (üst, orta,giriş) , tüm dünya'daki Samsung mobil cihaz (satış veya aktif cihaz) sayısına oranı nedir ? Önemsemeyecek kadar düşük müdür? Paylaşabilir misiniz?

4. Samsung versiyon yükseltme güncelleme kapsamını 3 büyük yükselme (Android versiyonu) ya da 3 yıl şeklinde belirlemiştir. Bu durum kullanıcıları yeni cihaz almaya yönlendirmekte ve tasarrufun en kritik parametre olduğu mevcut ekonomik şartların doğasına aykırı şekilde tüketime zorlamaktadır. Rakip firmalar cihazlarını 7 yıla kadar büyük güncellemeler kapsamında tutarken, Samsung mevcut güncelleme desteği stratejisinde bir değişikliğe gidecek midir?

Zaman ayırıp cevaplarınız ve nezaketiniz için şimdiden teşekkür ederim. Siz aksini belirtmediğiniz müddetçe bu yazışma ve cevabınızı sosyal medya ortamlarında Samsung kullanıcıları ile paylaşacağım konusunda önceden bilgilendirmek isterim.

Saygılarımla~~~~English version

First of all, I would like to state that I am happy and thankful with the end to end and high quality products and services that Samsung provides to its customers, that I use Samsung in many areas from mobile products to home devices, from Smart Home systems to business solutions, and that I benefit from the Samsung eco system, and I would like to congratulate the Samsung group personally.

As many Samsung users like me are clearly annoyed (confirmed from many sources, forums, etc.), the update / upgrade processes for Samsung Mobile Phones are due to CSC software package development, according to Samsung Support units (Turkey and Korea). I would like to ask you to learn about your plans to improve/correct the realistic, non-political information and update processes about Samsung's strategy and reasons in this context, to be carried out on different calendars for the country and presented to users.

1. Turkey is usually last in the entire update / distribution calendar. This process can be longer, starting from a minimum of 2 months. While major companies are rolling out update distributions globally in same time for every country, Samsung users have come to the level of placing bets on which day the update will arrive in a wide range of calendars (eg December-January) available to them. Users in Turkey are the users who receive the latest updates. Don't you think this situation gives a clear unfairness or a feeling of being left behind and worthless to users who have news / knows from all corners of the world? I think it makes Samsung look very inexperienced and unprofessional. What are your views on this?

2. If we assume that this update schedule policy above continues and has not changed, why does Turkey receive updates late? Do delays in the approval, response, development, request or interventions requested by the GSM operators in Turkey affect this process? If it does, do you take action to speed up the GSM operators in this regard / case ? Are the same operators delaying in Apple's update process approvals?

3. What is the ratio of the number of Samsung mobile devices or users in Turkey to the number of Samsung mobile devices (sales or active devices) in the whole world, by segment (top, middle, entry)? Is it too low to care? Can you share with us?

4. Samsung has determined the update scope as 3 major upgrades (Android version) or 3 years (as far as we know) . This situation forcing users to buy new devices and forces them to consume contrary to the nature of the current economic conditions, where saving is the most critical parameter. While competitors keep their devices covered for major updates for up to 7 years, will Samsung change its current update support strategy?

Thank you in advance for taking the time to reply and for your kindness. Unless you specify otherwise, I would like to inform you in advance that I will share this correspondence and your reply with Samsung users on social media.

Best regards
 

9 Comments
Dark_Side
Expert Level 5
Galaxy S
Helal olsun sana kardeşim. Çok güzel ve uygun bir dille konuyu ifade ederek resmen bir manifesto yayınlamışsın tebrik ederim ve seni sonuna kadar desteklediğimizi ifade ederim...
Rose_
Active Level 9
Galaxy S
Sana güveniyoruz.
Galaxy S
Sevgili arkadaşlar, ne kadar çok beğeni ya da yorum yapılırsa o kadar dikkat çeker ve etkili olur kanaatindeyim. Desteğiniz önemli..sevgiler
Rose_
Active Level 9
Galaxy S
Daima arkandayız. Yeter ki Samsung Türkiye eskilere dönsün.

BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR!
Mertcan39
Expert Level 1
Galaxy S
Bakalım cevap gelecek mi.
Rose_
Active Level 9
Galaxy S
İnşallah gelir diyelim. Birlikte haraket edip FAKAT kendi kafamıza göre haraket etmezsek Samsung Türkiye bizi duyar.
tpjammin
Active Level 3
Galaxy S
On numara kendinizi hem kendiniz adına hem de bizim adımıza ifade etmişsiniz. Bu yazından ötürü size teşekkür ederim.
Aykut
Expert Level 2
Galaxy S
Destekliyorum
Çoruh
Moderator
Moderator
Options
Galaxy S

Merhaba He-ManHellios,

 

Konu hakkında inceleme sağlanmaktadır. En kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

 

MOD