Original topic:

S20+ יוצא ממצב שקט לאחר קבלת שיחת טלפון

(Topic created on: 11-29-2022 06:42 PM)
NoNameZ
Active Level 1
Options
Galaxy S
היי
המכשיר שלי s20+ יוצא ממצב שקט למצב צליל בכל פעם שמקבל שיחה נכנסת. 
מישהו מכיר את התופעה הזו? 
תודה
3 Comments
Digitai
Expert Level 5
Galaxy S
אתה משתמש במקרה באפליקציה צד 3?
קרה לי עם "!Shush" שכבר לא נתמכת בגרסאות החדשות וסובלת מאותה התופעה...
0 Likes
NoNameZ
Active Level 1
Galaxy S
לא..
0 Likes
NoyS
Moderator
Moderator
Options
Galaxy S

היי, 

נסה בקשה לבדוק אם זה קורה גם כאשר המכשיר במצב בטוח-

1. כבה את המכשיר לחלוטין.
2. הפעל את המכשיר על ידי החזקת לחצן הנמכת עוצמת השמע, ומקש הכיבוי יחד, כאשר עולה תמונה כלשהי במסך תשחרר את מקש הכיבוי והמשך להחזיק את לחצן הנמכת עוצמת השמע.
3. כאשר המכשיר נדלק, ניתן לשחרר את לחצן הנמכת עוצמת השמע, יופיע בתחתית המסך כי המכשיר במצב בטוח.

כעת ניתן לבדוק שנית את התופעה. הכנס את המכשיר למצב שקט ובעת קבלת שיחה תבדוק האם זה משמיע צלצול.
אם זה לא קורה במצב בטוח, ככל הנראה מדובר ביישום חיצוני שהותקן במכשיר שגורם לשיבוש בפעולת המכשיר.
בכדי לחזור למצב רגיל בצע הפעלה מחדש.

 

0 Likes