Highlighted
Expert Level 5
5 Comments
Highlighted
Expert Level 5

lol samsung ki aise hi bajte raho lamo

Reply
Loading...
Highlighted
Active Level 7
bhai Samsung ki le rhe hai ya
hum apne aap ki uda rhe hai
😵
Reply
Loading...
Highlighted
Expert Level 5
bhai samsung ne humko aisa ullu banaya hai ki ab samjh hi nahi a raha hai kuch
Reply
Loading...
Active Level 9
best hai ye 👍🏽
Reply
Loading...
Highlighted
Active Level 7
oh bhai maro humko maro
Reply
Loading...