cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Resolved! Solved

Original topic:

Google Chrome uygulamasında bir işim vardı Böyle bir sorun oluştu niye olmuştur.

(Topic created on: 06-05-2023 09:15 PM)
157 Views
Anonymous
Not applicable
Options
Galaxy S
 
image
 
 

1 Solution


Accepted Solutions
Solution
Benmavi
Active Level 5
Galaxy S
Webview uygulama içinde Chrome açmadan Web bağlantıları açmak için kullanılıyor. Hata sürekli varsa kaldırabilirsin. 1 defa gösterdiyse iptal yap. Önemli bir şey değil.

View solution in context

1 Comment
Solution
Benmavi
Active Level 5
Galaxy S
Webview uygulama içinde Chrome açmadan Web bağlantıları açmak için kullanılıyor. Hata sürekli varsa kaldırabilirsin. 1 defa gösterdiyse iptal yap. Önemli bir şey değil.