cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Original topic:

Güncelleme

(Topic created on: 02-29-2024 08:13 PM)
119 Views
byrmclk05
Active Level 7
Options
Galaxy S
Güncellemelerin tek bir merkezden dağıtılmamasının sebebi nedir? Her ülkenin neden ayrı? Neden böyle yapıyorlar?
0 Comments