cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Resolved! Solved

Original topic:

Bu rutin (mod)çalıştığında çıkan sesi nasıl iptal edebilirim

(Topic created on: 12-15-2022 08:20 PM)
Anonymous
Not applicable
Options
Galaxy S

Dün ilk kez kullandım gece 3te rutin otomatik olarak çalışmaya başladı ama çalışmaya başlayınca ses çıkarttı daha uyuyamadım

 
image
 
 

1 Solution


Accepted Solutions
Solution
Mustafa3437
Expert Level 5
Galaxy S
Ayarlar - Uygulamalar - Modlar ve Rutinler - Bildirimler - Sessiz

View solution in context

1 Comment
Solution
Mustafa3437
Expert Level 5
Galaxy S
Ayarlar - Uygulamalar - Modlar ve Rutinler - Bildirimler - Sessiz