cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Original topic:

اینستا گرام

(Topic created on: 08-12-2017 07:58 AM)
motori
Beginner Level 2
Options
Galaxy S
سلام لطفا کمک کنید من اینستا گرامم هیچ فیلمی با هیچ برنامه ای حتا فیلتر شکنم باز نمیشه s7 edjهست
0 Likes
5 Comments
abbas2
Active Level 7
Options
Galaxy S
برو گوگل پلی
Raha vpn
سرچ کن دانلود کن ازش استفاده کن جواب میده
0 Likes
motori
Beginner Level 2
Options
Galaxy S
اقا اون کارو کردم طبق این ک شما گفتین ولی بازم نشد بازم مرسی
0 Likes
سیدخلیل
Active Level 3
Options
Galaxy S
توی قسمت شبکه های تلفن همراه در قسمت نام نقاط دست یابی باید یه APN دستی وارد کنین و فعال کنین درست میشه با اون
0 Likes
motori
Beginner Level 2
Options
Galaxy S
خوب تو اون apn چی بنویسم
0 Likes
سیدخلیل
Active Level 3
Options
Galaxy S
هر چیزی بنویسی مهم نیست فقط انگلیسی باشه کافیه
0 Likes