Original topic:

שיחה ממתינה

(Topic created on: 10-13-2022 10:48 PM)
flo230
Active Level 4
Options
Galaxy S
איך נפטרים מהצרה הזאת שכאשר נכנסת שיחה ממתינה אז המערכת מאלצת אותי לבחור אפשרות לפעולה ומונעת ממני לחזור למסך הראשי עד שאני לא בוחר אפשרות .

image

זו ההודעה.
20 Comments
yanivoh
Active Level 10
Galaxy S
נסית להוריד את החלון כלפי מטה?
במשיכה מהקו שמעל לחלון
זה עלה לי כמה פעמים אבל תמיד מוריד
flo230
Active Level 4
Galaxy S
לא ניתן, קטע פשוט טיפשי שבכלל מאלצים אותי לעשות פעולה בכוח.ממשק הפעלה פשוט נוראי יש לגאלאקסי . עוד דבר שנורא מרגיז זה שאחרי סיום שיחה המכשיר תמיד מציג את המסך של החייגן למרות שביצעתי כיבוי מסך במהלך השיחה, עדיין המכשיר מעיר את המסך ואז יש לחיצות בלתי רצויות.תודה בכל מקרה על ההתייחסות .
0 Likes
IrisA
Moderator
Moderator
Options
Galaxy S

זה לא אמור להופיע אם לא בוחרים בזה במהלך השיחה.

כדי שנוכל לסייע נשמח שתצרף סרטון לפוסט-

לחץ על סמל  הנקודות ליד הפוסט > ערוך > לחץ על סמל ה+ שיופיע במקלדת > גלריה

0 Likes
flo230
Active Level 4
Galaxy S
זה תמיד מופיע כשאני רוצה לברוח למסך הראשי בעת שנכנסת שיחה ממתינה, המערכת מאלצת אותי לבחור אפשרות .צירפתי תמונה להמחשה.תודה.
0 Likes
IrisA
Moderator
Moderator
Options
Galaxy S

נשמח לקבל סרטון שממחיש את התופעה.

0 Likes
flo230
Active Level 4
Galaxy S
אשתדל לשלוח בהקדם.מה בנוגע לסיום שיחה שתמיד קופץ המסך של החייגן גם אם ביצעתי כיבוי למסך במהלך השיחה ? תודה
0 Likes
IrisA
Moderator
Moderator
Options
Galaxy S

במקרה זה נמליץ לבדוק את המכשיר תחילה במצב בטוח, בכדי להיכנס למצב זה יש לפעול על פי ההוראות הבאות:
1. כבה את המכשיר לחלוטין.
2. הפעל את המכשיר על ידי החזקת לחצן הנמכת עוצמת השמע, ומקש הכיבוי יחד, כאשר עולה תמונה כלשהי במסך תשחרר את מקש הכיבוי והמשך להחזיק את לחצן הנמכת עוצמת השמע.
3. כאשר המכשיר נדלק, ניתן לשחרר את לחצן הנמכת עוצמת השמע, יופיע בתחתית המסך כי המכשיר במצב בטוח.

כעת ניתן לבדוק שנית את התופעה,
אםזו לא מתרחשת שוב, ככל הנראה מדובר באפליקציה שהותקנה במכשיר אשר גורמת לשיבוש בפעולת המכשיר.
בכדי לחזור למצב רגיל בצע הפעלה מחדש.

0 Likes
flo230
Active Level 4
Galaxy S
סליחה על הבוטות אבל כבר אין לי כוח לכל השטויות האלה .זה מובנה בממשק של סמסונג כברירת מחדל לאחר שהשיחה מסתיימת זה תמיד לוקח אותי למסך של החייגן , אין קשר למצב בטוח בכלל.זה בכל מכשירי סמסונג .שוב סליחה על הבוטות אבל כבר עייפתי מכל עיצות אחיטופול שלא קשורות ונשלחות סתם בצורה אוטומטית בלי קשר לבעיה.
0 Likes
IrisA
Moderator
Moderator
Options
Galaxy S

בסיום השיחה יוצג המסך האחרון שהיית בו לפני השיחה, אם מדובר בשיחה יוצאת הגיוני שתראה את החייגן או את השיחות האחרונות.

אם אתה מעוניין בפתרון ממליצה לנסות לבדוק את זה במצב בטוח, התופעה  שאתה מתאר לא קשורה לממשק של סמסונג.

 

0 Likes