Resolved! Solved

Original topic:

עזרה בהגדרות

(Topic created on: 10-04-2023 09:07 AM)
100 Views
ArielPed
Active Level 3
Options
Galaxy S
אני זוכר שפעם ראיתי אפשרות להוסיף עוד אפשרויות ללחיצות על המקשים. נגיד שלחיצה כפולה על מקש הנעילה פותח את המצלמה, אז ראיתי אפשרויות לעשות גם לחיצה משולשת וכאלה.
מישהו יודע איך זה? או זוכר איך עושים את זה?
יכול להיות אולי Good Lock?

2 Solutions


Accepted Solutions
Solution
Galaxy S
זה דרך ההגדרות
הגדרות-> תכנות מתקדם->לחצן צידי

View solution in context

5 Comments
Solution
Galaxy S
זה דרך ההגדרות
הגדרות-> תכנות מתקדם->לחצן צידי
DANI_M
Active Level 9
Galaxy S
בהגדרות הרגילות במכשיר יש לך אופציה לשנות בלחיצה ארוכה לשנות לתפריט כיבוי במקום ביקסבי
ובלחיצה כפולה אתה יכול לבחור מה שאתה רוצה .

בגוד לוק את הלחיצה ארוכה אתה יכול לשנות למה שבא לך בלחיצה ארוכה כמו פנס וכו'
ויכול להגדיר הקשה כפולה או משולשת בגב המכשיר שתפתח אופציות.
מה אתה מחפש לעשות בדיוק אגיד לך איך להגיע לשם.
ArielPed
Active Level 3
Galaxy S
אני רוצה ללחוץ שלוש פעמים על הלחצן הצידי ולפתוח אפליקציה מסויימת, אם אפשרי בכלל
ArielPed
Active Level 3
Galaxy S
תודהה