cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Community Activity

Filter
Filter:
Posted by      in  Galaxy Note

samsung notes uygulamasında   el yazısıyla yazdığımız yazıları SEÇİP istediğimiz yere taşıyabiliyoruz     ama   klavye harfleriyle yazdığımız... View Post

super99-video-1679816727731