cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Community Activity

Filter
Filter:
Posted by      in  Galaxy M

    Google derin uyku modunda olmasına rağmen neden bu kadar şarj tüketiyor bilen varsa yazabilir mi  View Post

Posted by      in  Galaxy M

Merhaba arkadaşlar, son 2 - 3 gündür telefonumda ses açma ve kısma tuşuna basınca donmalar yaşıyorum bunun nedeni nedir ve neden sadece ses açma ve... View Post