cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Community Activity

Filter
Filter:
Posted by      in  Galaxy M

Bu uygulama herkezde var mı acaba virüs müdür?Altında diğer uygulamalardan farklı 14-376....... Sürümü yazıyor ? View Post

Posted by      in  Galaxy M

Normalde core du fakat güncelleme yapmıştım hatırlamıyorum ardından core gitti ama yine de bazı uygulamaları kullanamıyorum örnek good lock yani... View Post