cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Original topic:

Smart switch m34 güncelleme

(Topic created on: 02-29-2024 08:17 PM)
127 Views
belegnas
Active Level 5
Options
Galaxy M
Smart switch üzerinden güncelleme yapmaya çalıştığımda bu ekranda takılı kalıyor çözümü nedir? 1 saatten fazla bekledim
image


0 Comments