cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Community Activity

Filter
Filter:
Posted by      in  Galaxy A

Güncelledikten sonra sıfırlamak şart mı? Güncelleme de neler degişti?   View Post

Posted by      in  Galaxy A

Beyler Android Cihazlarda Kasma Sorununu hangi yöntem çözer.? 1=Hard Reset 2=Fabrika Ayarları 3=Orjinal Stock Rom 4=Yeni Yazılım... View Post