cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Community Activity

Filter
Filter:
Posted by      in  Galaxy A

Wifi ağına bağlı olduğum halde wi-fi aramasını açıyorum fakat aktif olmuyor. Bulunduğum konumda şebeke çekmediği için sadece wi-fi mevcut ve vo/wi-fi... View Post

Posted by      in  Galaxy A

Wasptan gelen yazışmalar ve resimler silinmiş bunlar nasıl geri alabilirim View Post

Posted by      in  Galaxy A

Son 2 aydır yeni güncellemelerle birlikte telefonda çok büyük kasmalar ve donmalar meydana geldi. Şarj süreleri de git gide düşüyor. % 90 iken %60 vs... View Post