cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Community Activity

Filter
Filter:

A14

Posted by      in  Galaxy A

Sabah şarjım fuldu ama kullanmadığım halde şarjım 60 düşmüştü  niye olabilir   View Post

Posted by      in  Galaxy A

Gta defintive edition 14 aralıkta play storeye gelecek hangi samsung telefonlar oynayabilecek bilginiz var mı?  View Post