cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Community Activity

Filter
Filter:
Posted by      in  Galaxy A

Güncelleme den sonra ekran süresi gösterimi birbirine karıştı ya da ben tam olarak anlayamadım şarjın yüzde yüzden sonra ki ekran süresini düzgün... View Post

Posted by      in  Galaxy A

Google play sistem güncellemesi ne oluyor bea View Post