cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Community Activity

Filter
Filter:
Posted by      in  Galaxy A

Telefonun Bı Kısmını Bastırınca Tik Gibi Bir Ses Geliyor diğer taraflar bastırılınca ses çıkarmıyor ama sağ ve ya sol üst kısmı bastırınca Tik diye... View Post